O nás

Sme špecialisti na on-line komunikáciu. Používame interaktívne nástroje, vytvárame digitálne stratégie, komunikujeme rýchlo a moderne. Spracovávame všetky dostupné dáta a učíme sa z nich.

Medzi našimi klientmi a ich zákazníkmi budujeme individuálny a interaktívny vzťah. Vytvárame nové formy v elektronickej komunikácii, zvyšujeme výkonnosť a efektivitu kampaní.

Reálny svet sa nedelí na on-line a offline, ani my neoddeľujeme stratégiu on-line od klasickej komunikácie.

Hodnoty

Klient vždy na prvom mieste Klient si za všetkých okolností chrochtá blahom. Pre klienta je osviežujúce s nami spolupracovať.

Koncoví zákazníci, predovšetkým ide o nich U koncových zákazníkov budujeme pozitívny emocionálny vzťah. Ku značke.

Ľudia v Aqua Ľudia sú najdôležitejším elementom Aqua Digital. Je pre nás radosť žiť i radosť pracovať.

Prečo Aqua Digital

Úspech stojí na kvalitnom a profesionálnom tíme odborníkov a špecialistov.

Vysoká kompetencia v prostredí marcom, internetu, riadení projektov a programovaní.

Pre klienta sme prínosným odborným partnerom.

Inovácia je kľúčovým faktorom pre benchmarking.

Detaily sú tým, čo robí projekt úspešným, nikdy nepoľavujeme z našich nárokov.

Čo sa u nás robí

Porada po raňajkách
Digital Breakfast
Aqua uviedla nové digitálne trendy

Konferencia OTC
Aqua team v akci
Radi sa bavíme a skúšame nové veci